Over ons

Stichting Regenboog Utrecht is in het jaar 2010 opgericht. Een groep maatschappelijk betrokken personen zochten naar mogelijkheden om de participatie van allochtonen aan de samenleving te bevorderen. Aandachtspunten van Stichting Regenboog Utrecht zijn: cultuur, wijkparticipatie, het vergaren van informatie over de samenleving en emancipatie van de vrouwen in de samenleving.

Visie

Stichting Regenboog Utrecht wil werken aan de bevordering van de harmonie tussen en welzijn van de burgers in (achterstands)-wijken en in het breed de burgers van hele Nederlandse samenleving.

Wij willen bewerkstelligen dat mensen van verschillende culturen en achtergronden in harmonie en dialoog samenwonen en actief deelnemen aan de maatschappij. Regenboog voorziet in dit proces een belangrijke rol voor de vrouwen.

Missie

Stichting Regenboog Utrecht staat voor een samenleving waarin integratie, solidariteit en diversiteit heerst onder de mensen.

Kernwaarden die stichting Regenboog Utrecht uitdragen zijn:

 • Dialoog
 • Wederzijds begrip
 • Wederzijds respec

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel: Het (doen) bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen.

De stichting wil aandacht besteden aan de volgende onderwerpen om zijn doel te realiseren:

 • cultuur
 • integratie
 • solidariteitsbesef
 • diversiteit
 • duurzaamheid
 • milieubewustzijn
 • burgerschapszin
 • wederzijds begrip
 • wederzijds respect

Deelname van de jongeren en ouders aan het maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten.

Het (doen) bevorderen van het oplossen van de opvoedingsvraagstukken binnen de Nederlandse samenleving;

Het doen ontdekken en doen ontwikkelen van eigen talenten van kinderen en jeugd het doen inzetten van die talenten voor een betere samenleving;

Het (doen) bevorderen van participatie en integratie van moslims in de Nederlandse samenleving en van hun acceptatie;

Het (doen) bevorderen van bekendheid met de islam, zowel bij moslims als bij niet-moslims;

Het (doen) bevorderen van de dialoog tussen moslims en niet-moslims; een en ander tegen de achtergrond van het streven naar een Nederlandse maatschappij waarin aanhangers van verschillende godsdiensten met wederzijds begrip en respect, met wederzijdse tolerantie en in vrede en harmonie met elkaar samenleven, en met de bedoeling om radicalisme tegen te gaan;

Doelgroep

Stichting Regenboog Utrecht richt zich niet alleen op burgers in de omringende wijken van Utrecht maar tot de gehele Nederlandse samenleving, van jong tot oud. De stichting Regenboog Utrecht zal vrouwen emancipatie extra aandacht geven.