Over ons

Stichting Cultureel Centrum De Regenboog Utrecht is een groep maatschappelijk betrokken personen die streven om de participatie en emancipatie in de samenleving te bevorderen. We organiseren hiervoor verschillende cursussen, seminars, bijeenkomsten om een bijdrage te leveren aan het onderwijs en cultuurbeleving voor alle mensen van diverse leeftijd.

Visie

Stichting Culturele Centrum de Regenboog Utrecht wil werken aan de bevordering van de harmonie en welzijn van de burgers in (achterstands)-wijken en in het breed de burgers van hele Nederlandse samenleving. Wij willen realiseren dat mensen van verschillende culturen en achtergronden in harmonie en dialoog samenwonen en actief deelnemen aan de maatschappij.

Missie

Stichting Culturele Centrum de Regenboog Utrecht staat voor een vreedzame samenleving waarin integratie, solidariteit en diversiteit heerst onder de mensen.

Kernwaarden die stichting Regenboog Utrecht uitdragen zijn:

 • Dialoog
 • Wederzijds begrip
 • Wederzijds respect

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen.

De stichting wil aandacht besteden aan de volgende onderwerpen om zijn doel te realiseren:

 • cultuur
 • integratie
 • solidariteitsbesef
 • diversiteit
 • duurzaamheid
 • milieubewustzijn
 • burgerschap
 • wederzijds begrip
 • wederzijds respect

Deelname van de jongeren en ouders aan het maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten.

Het bevorderen van het oplossen van de opvoedingsvraagstukken binnen de Nederlandse samenleving.

Het ontdekken en ontwikkelen van eigen talenten van kinderen en jeugd het doen inzetten van die talenten.

Het bevorderen van de dialoog tussen mensen met diverse achtergrond en het streven naar een Nederlandse maatschappij waarin aanhangers van verschillende culturen met wederzijds begrip en respect, met wederzijdse tolerantie.

Harmonieuze samenleving, waarin we met elkaar in vrede kunnen leven.

Doelgroep

Stichting Regenboog Utrecht richt zich niet alleen op burgers in de omringende wijken van Utrecht maar tot de gehele Nederlandse samenleving, van jong tot oud. De stichting Regenboog Utrecht zal vrouwen emancipatie extra aandacht geven.